image banner
Tổng số: 181
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3319/QĐ-UBND 26/10/2022 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mời" giai đoạn 2021 -2025
Lượt xem: 25
Tải về 1
47/NQ-HĐND 12/10/2022 Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 121
Tải về 26
7948/UBND-VX 11/10/2022 Công văn triển khai nội dung thành phần giáo dục và đào tạo thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Lượt xem: 11
Tải về 0
7944/UBND-NN 11/10/2022 Công văn về việc triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 8
Tải về 0
6410/UBND-NC 23/08/2022 Công văn về việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Lượt xem: 114
Tải về 10
2414/QĐ-UBND 16/08/2022 Quyết định về việc thừa nhận “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới”
Lượt xem: 90
Tải về 19
2253/QĐ-UBND 11/08/2022 Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" cho các tập thể và cá nhân thuộc xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu
Lượt xem: 206
Tải về 2
2214/QĐ-UBND 29/07/2022 Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" năm 2020 và năm 2021 các xã: Thanh Nho, Cát Văn, Xuân Tường, Võ Liệt huyện Thanh Chương
Lượt xem: 244
Tải về 3
2197/QĐ-UBND 28/07/2022 Quyết định về việc giao chỉ tiêu bổ sung hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn năm 2022 cho huyện Đô Lương
Lượt xem: 61
Tải về 1
2169/QĐ-UBND 25/07/2022 Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" cho các cá nhân, tập thể xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu
Lượt xem: 130
Tải về 0
12345678910...