image banner
Tổng số: 183
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1191/QĐ-UBND 05/05/2022 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 41)
Lượt xem: 68
Tải về 2
2867/UBND-VX 22/04/2022 Công văn về việc triển khai hướng dẫn ký xác nhận hộ "Hộ chiếu vắc xin"
Lượt xem: 18
Tải về 0
2846/UBND-VX 21/04/2022 Công văn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022 của Văn phòng Chính phủ
Lượt xem: 99
Tải về 0
997/QĐ-UBND 18/04/2022 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 40)
Lượt xem: 110
Tải về 2
2423/UBND-VX 07/04/2022 Công văn về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tham mưu điều chỉnh Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh
Lượt xem: 176
Tải về 2
770/QĐ-UBND 25/03/2022 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 39)
Lượt xem: 169
Tải về 7
1828/UBND-VX 21/03/2022 Công văn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 73/TB-VPCP ngày 15/3/2022 của Văn phòng Chính phủ
Lượt xem: 129
Tải về 1
630/QĐ-UBND 14/03/2022 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Đợt 38)
Lượt xem: 121
Tải về 9
629/QĐ-UBND 14/03/2022 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Đợt 37)
Lượt xem: 124
Tải về 4
574/QĐ-UBND 09/03/2022 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 35)
Lượt xem: 142
Tải về 6
12345678910...