image banner
Tổng số: 32
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4145/QĐ-UBND 23/12/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xóm Đông Thành, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 82
Tải về 0
4146/QĐ-UBND 23/12/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp rú Gấy tại xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 35
Tải về 0
4112/QĐ-UBND 22/12/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Tân Thắng tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 82
Tải về 0
4103/QĐ-UBND 22/12/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Cồn Trường, Thôn 7, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 73
Tải về 0
4102/QĐ-UBND 22/12/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Động Cây Dẻ, thôn 12, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 89
Tải về 0
4102/QĐ-UBND 22/12/2022 Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Động Cây Dẻ, thôn 12, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 21
Tải về 0
4103/QĐ-UBND 22/12/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Cồn Trường, Thôn 7, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 18
Tải về 0
62/2022/QĐ-UBND 21/12/2022 Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 165
Tải về 5
4058/QĐ-UBND 21/12/2022 Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Tân Long, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 209
Tải về 1
4059/QĐ-UBND 21/12/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Quỳnh Châu 2 tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 100
Tải về 1
1234