image banner
Tổng số: 37
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
70/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh "về các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ An"
Lượt xem: 213
Tải về 13
69/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về "công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2015 đến năm 2020"
Lượt xem: 157
Tải về 4
68/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026
Lượt xem: 163
Tải về 2
67/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 156
Tải về 2
65/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chỉ ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022
Lượt xem: 175
Tải về 13
64/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021
Lượt xem: 156
Tải về 4
63/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020
Lượt xem: 164
Tải về 1
62/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019 tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 176
Tải về 1
61/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2021
Lượt xem: 168
Tải về 15
60/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 244
Tải về 11
1234