image banner
Tổng số: 81
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
34/NQ-HĐND 14/07/2022 Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An"
Lượt xem: 57
Tải về 8
33/NQ-HĐND 14/07/2022 Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "về việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2021"
Lượt xem: 63
Tải về 7
32/NQ-HĐND 14/07/2022 Nghị quyết về việc tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 52
Tải về 5
31/NQ-HĐND 14/07/2022 Nghị quyết tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án treo dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 65
Tải về 5
30/NQ-HĐND 14/07/2022 Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 54
Tải về 2
29/NQ-HĐND 14/07/2022 Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2023
Lượt xem: 45
Tải về 0
28/NQ-HĐND 14/07/2022 Nghị quyết về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 50
Tải về 3
27/NQ-HĐND 14/07/2022 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công
Lượt xem: 116
Tải về 13
26/NQ-HĐND 14/07/2022 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở (mới) Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Nghệ An tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh
Lượt xem: 62
Tải về 0
25/NQ-HĐND 14/07/2022 Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030
Lượt xem: 43
Tải về 4
123456789