image banner
Tổng số: 124
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
26/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết Quy định về tỷ lệ phần trăm nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án có thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quốc tế Vinh và đầu tư xây dựng cầu dẫn nối QL7C với cảng nước sâu Cửa Lò
Lượt xem: 67
Tải về 2
27/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 55
Tải về 8
28/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 61
Tải về 1
29/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 59
Tải về 13
60/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 63
Tải về 4
61/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 70
Tải về 4
62/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 46
Tải về 6
63/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường và cầu vượt lũ xã Châu Kim, huyện Quế Phong
Lượt xem: 83
Tải về 3
64/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 141
Tải về 14
65/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai và khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 64
Tải về 7
12345678910...